วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประพจน์ Proposition , Statement

ประพจน์ (Proposition ,Statement)  หมายถึง  ประโยชน์หรือข้อความ  ที่มีค่าความจริงเป็นจริง  หรือเป็นเท็จเพียงค่าใดค่าหนึ่งเท่านั้น  ซึ่งอาจอยู่ในประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธก็ได้
กลุ่มข้อความที่จัดว่าเป็นประพจน์
ประโยค
ค่าประพจน์
กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
นกไม่มีปีก
ธนาคารมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในคอมพิวเตอร์
4+5มีค่าเท่ากับ 9
จังหวัดอุดรธานีไม่ได้อยู่ในภาคอีสาน
2 + 3  =  3  -  1
โลกเป็นดาวเคราะห์
เลขคู่ทุกจำนวนหารด้วยสองลงตัว
17 + 8 = 30
เซตว่างไม่เป็นสับเซตของทุกเซต
ปลาและนกเป็นสัตว์บก
จริง
เท็จ
จริง
จริง
เท็จ
เท็จ
จริง
จริง
เท็จ
เท็จ
เท็จ

แต่ข้อความที่ไม่จัดได้ว่าเป็นลักษณะของประพจน์  จะเป็นข้อความหรือประโยคประเภท  คำถาม  คำสั่ง  อ้อนวอน  ขอร้อง  อุทาน  ห้าม  หรือแสดงความปรารถนา 
กลุ่มข้อความที่ไม่จัดว่าเป็นประพจน์
ประโยค
ประเภท
50 คูณด้วย 40 มีค่าเท่ากับเท่าไร
หยุดเดี๋ยวนี้นะ
อย่าส่งเสียงดังในเวลาทำงาน
กรุณาปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
ได้โปรดเถอะนะถือว่าสงสารฉันหน่อย
ว้าย! ตะเถรตกกระโถน
บรรยากาศสำหรับเราสองคนอยากให้เป็นเช่นนี้จังเลย
อย่าคุยเวลาทำงาน
อยากดูหนังมากเลย
ว้าย! น่ากลัวจัง
คำถาม
คำสั่ง
ห้าม
ขอร้อง
อ้อนวอน
อุทาน
ปรารถนา
ห้าม
ปรารถนา
อุทาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น