วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบตรรกศาสตร์

จงพิจารณาว่าประโยคหรือข้อความต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น “จริง”หรือ”เท็จ” ถ้าเป็นประพจน์เป็นข้อความประเภทใด

ประโยค
เป็น/ไม่เป็น
ค่าประพจน์/ประเภท
กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
นกไม่มีปีก
ธนาคารมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในคอมพิวเตอร์
4+5มีค่าเท่ากับ 9
ว้าย! น่ากลัวจัง
จังหวัดอุดรธานีไม่ได้อยู่ในภาคอีสาน
2 + 3  =  3  -  1
โลกเป็นดาวเคราะห์
กรุณาปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
17 + 8 = 30
เซตว่างไม่เป็นสับเซตของทุกเซต
ปลาและนกเป็นสัตว์บก
50 คูณด้วย 40 มีค่าเท่ากับเท่าไร
หยุดเดี๋ยวนี้นะ
อย่าส่งเสียงดังในเวลาทำงาน
ได้โปรดเถอะนะถือว่าสงสารฉันหน่อย
ว้าย! ตะเถรตกกระโถน
บรรยากาศสำหรับเราสองคนอยากให้เป็นเช่นนี้จังเลย
อย่าคุยเวลาทำงาน
อยากดูหนังมากเลย
เลขคู่ทุกจำนวนหารด้วยสองลงตัว
เ      ป็น
เป็      น
เป็       น
เป็       น
เป็       น
ไม่    เป็น
เ       ป็น
เป็       น
ไ     ม่เป็น
เ         ป็น
เป็        น
เป็        น
ไม่เ       ป็น
ไม่เป็     น
ไม่     เป็น
ไม่เป็      น
ไม่เป็     น
ไม่เป็    น
ไม่     เป็น
ไม่เป็    น 
เป็      น
จริ      ง
เ      ท็จ
จ      ริง
จ       ริง
อุท     าน
เ        ท็จ
เ        ท็จ
จริ       ง
อ้อนวอ น
เท็        จ
เ        ท็จ
เท็        จ
คำถา    ม
คำสั่      ง
ห้า      ม
ขอร้อ   ง
อุทา     น
ปรารถ นา
ห้า        ม
ปรารถ  นา
จริ       ง

จงใช้แผนภาพแสดงการตรวจสอบการให้เหตุผลต่อไปนี้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
1.              เหตุ  1    :   นักกีฬาทุกคนเป็นคนแข็งแรง
                   เหตุ  2    :   นักกีฬาบางคนเป็นคนขยัน
                   ผลสรุป   :   คนแข็งแรงบางคนเป็นคนขยัน

2.               เหตุ  1    :   ขวดเป็นสิ่งมีชีวิต
                   เหตุ  2    :   สิ่งมีชีวิตย่อมเจริญเติบโต
                   ผลสรุป   :   ขวดเจริญเติบโต

3.               เหตุ  1    :   ไม่มีคนคิดมากคนใดมีความสุข
                   เหตุ  2    :   สิตาไม่มีความสุข
                   ผลสรุป   :   สิตาเป็นคนคิดมาก

4.               เหตุ  1    :   สัตว์น้ำบางชนิดเลี้ยงลูกด้วยนม
                   เหตุ  2    :   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นสัตว์เลือดอุ่น
                   ผลสรุป   :   สัตว์น้ำบางชนิดไม่เป็นสัตว์เลือดอุ่น

5.               เหตุ  1    :   ไม่ว่าใครที่กินนมเป็นประจำ  จะมีรูปร่างสูงใหญ่
                   เหตุ  2    :   ปานทิพย์มีรูปร่างสูงใหญ่
                   ผลสรุป   :   ปานทิพย์กินนมเป็นประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น